Nieuwtjes


Welkom

In het toneelbestuur verwelkomen we 2 nieuwe, jonge, enthousiaste bestuursleden: Antje D'Hondt en Bram De Smet.


Nieuwjaarsreceptie - 1 februari 2013

Het Toneelbestuur van MaMaThé organiseert op 1 februari een Nieuwjaarsdrink in de Panoramische zaal, Lange Kruisstraat 6G te Gent. Allen meer dan welkom!! We starten om 19u30. Graag een seintje voor 28 januari of je aldanniet komt.


Foto's - december 2012

De foto's van 'Pech' staan online.
Je vindt ze op foto.mamathe.be


Open Vergadering - juni 2012

Het Toneelbestuur van MaMaThé organiseerde op 7 juni een Open Vergadering om over haar toekomst te brainstormen, er kwamen veel ideeën uit de bus! MaMaThé zal de resultaten van de brainstorm en daaruitvolgende acties tegen het najaar terugkoppelen naar haar achterban. Intussen is iedere geïnteresseerde medewerker welkom om zich te melden!


Foto's - mei 2012

De foto's van 'De Cocu Magnifique' staan online.
Je vindt ze op foto.mamathe.be


Foto's - 20/01/2012

De foto's van 'Au Nom du Père' staan online.
Je vindt ze op foto.mamathe.be